Publications Elza Kuyk 2017

Books

  • Elza Kuyk, Tolerantie als ecclesiologische waarde. Een verkenning bij de remonstranten. In: “Verdraagzaamheid, tijd en context. Remonstrants theoloog le Clerc en remonstrantse denkers van nu”. Lense Lijzen, Elza Kuyk en Bert Dicou (red.), Arminiusreeks, no. 3 Uitgegeven door Arminius Instituut, Amsterdam, 2017. pp.17-38.