Chassé Dance Studios in Amsterdam (foto Daan Beekers)

Chassé Dance Studios in Amsterdam (foto Daan Beekers)

Herbestemde kerk krijgt een nieuwe betekenis

01 februari 2017

Daan Beekers hield tijdens het openingsdebat van de tentoonstelling The Urban Sacred: over zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen een lezing over zijn onderzoek naar herbestemde kerkgebouwen in Amsterdam.

Hij stelt dat de sluiting en herbestemming van kerkgebouwen niet slechts wijzen op religieuze teloorgang, maar gezien kunnen worden als spiegels op de cultureel pluriforme samenleving. Het zijn cultureel-religieuze knooppunten in de stad.

Om dit te illustreren, bespreekt Beekers de herbestemde kerkgebouwen die in de tentoonstelling aan bod komen: de Fatih moskee, de pinkstergemeente Maranatha Ministries en Chassé Dance Studios. Ook duidt hij op de opkomst van de ‘erfgoedkerk’: hoewel de rol van de kerk in het maatschappelijk leven is afgenomen, krijgen kerken, zodra ze de deuren sluiten, vaak een nieuwe betekenis als historisch erfgoed.

Agenda meer »

Geen nieuws in deze lijst: