Elza Kuyk

Elza Kuyk

Promovendus Religiewetenschappen, Universiteit Utrecht

Geboortedatum: 1965

Huidige funtie: Coordinator at the Remonstrant Seminary based at the Faculty of Theology, VU Amsterdam

Past positions: 

  • Wetenschappelijk coördinator Arminius Instituut, Remonstrants Seminarium en Faculteit Godgeleerdheid van de VU, Amsterdam
  • Senior beleidsmedewerker Faculteit Godgeleerdheid, VU Amsterdam

Voor de media media: Promovendus Religiewetenschappen, Universiteit Utrecht

Recente publicaties en/of boeken:

 

 

 

  1. E. Kuyk. 2016. Tolerantie als ecclesiologische waarde. Een verkenning bij de remonstranten. 
  2. E. Kuyk, Roger Jensen, et al. 2007. Religious Education in Europe. Situation and Current Trends in Schools. Oslo: IKO publishing house
  3. E. Kuyk, Jaap Doolaard (red.). 2006. "Geestelijk verzorgers in de jeugdzorg". In Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, edited by Jaap Doolaard, pp. 120-129. Kampen: Kok.

Link naar persoonlijke website: Elza Kuyk

Persoonlijk profiel:

De adem van het kerkgebouw. Welke ervaringen in en rond kerkgebouwen maken zichtbaar hoe de wisselwerking is tussen religie en publiek domein? Onderzoek in vier meervoudig gebruikte protestantse stadskerken verspreid door Nederland.

In het debat over toekomstig gebruik van vrijkomende kerkgebouwen is er nauwelijks aandacht voor het karakter van het kerkgebouw als plaats van zowel vroegere als actuele (religieuze) ervaring. Terwijl het expliciet religieus gebruik door christelijke geloofsgemeenschappen van veel kerkgebouwen afneemt, maken steeds meer mensen kennis met het kerkgebouw door gedeeld gebruik en herbestemming.

Van die nieuwe gebruikers weten we niet wat zij in het gebouw ervaren. Dat geldt ook voor wie het gebouw beter kent: wat roept het gebouw op aan beleving? Om dat te onderzoeken, kijk ik naar enkele stadskerken die meervoudig worden gebruikt. Op die plaatsen komen religie en het publieke domein samen. Dat levert een bepaalde dynamiek op, die mogelijk iets zegt over een veranderende rol van kerkgebouwen. Vooral de fysieke ingrepen in een gebouw en de reacties daarop, leggen die dynamiek bloot.

Agenda meer »

Geen nieuws in deze lijst: